Irannative
شما اینجا هستید: خانه / دسته‌بندی نشده / تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی هزینه حقوق صاحبانسهام بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی هزینه حقوق صاحبانسهام بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي مديريت و حسابداري

 

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد روش گردآوری مباحث نظری این پژوهش کتابخانه ای و از نوع توصیفی – علی بوده وداده های آن از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و گزارشهای مالی شرکتها بدست آمده است. برای تعیین نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۷ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. قبل ازتجزیه وتحلیل داده ها آزمونهای پایایی متغیرها؛ آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و ارتباط بین متغیرهای مستقل ووابسته استفاده شده است نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت ومعنادار دارد.

 

کلیدواژه‌ها:عدم تقارن اطلاعاتی؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ هزینه حقوق صاحبان سهام

 

خريد و دانلود فايل کامل مقاله

قیمت ۱۳۵۰ تومان

 

نظرات بسته اند

رفتن به بالا